socioeco.org
Resource website of social and solidarity economy
'

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej (National Program Social Economy Development until 2023. Social Solidarity Economy)

Republic of Poland

2019

To download : PDF (1.6 MiB)